Aktualności

aktualności, debata o pojemnikach na odpady komunalne
źródło portalkomunalny.pl

Debata w firmie Abrys – ” O koszach i pojemnikach na odpady w mieście  ”

Do rozmowy zaproszone zostały osoby, które w swoich miastach odpowiedzialne są za utrzymanie porządku. O sytuacji dyskutowali: Krzysztof Ratajczak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, Piotr Rozwadowski prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu. Kwestie wzornictwa i kolorystyki poruszał pełnomocnik ds. estetyki wizerunku miasta w Urzędzie Miasta w Poznaniu ? Piotr Libicki. Przyjechał również przedstawiciel Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Kaliszu ? Maciej Hełmecki. Obecna była także Hanna Zajączkowska reprezentująca firmę SITA oraz Tomasz Witkowski z firmy BEWA. Rozmowę moderował Lech Bojarski z ?Przeglądu Komunalnego?.

więcej informacji znajdziecie  tutaj 


Zbuduj PSZOK z firmą BEWA. PSZOK_JAWOR_gospodarka_odpadami_komunalnymi (12)

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina ma obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tym celu powstaje coraz więcej punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-ów. Przedsiębiorstwem specjalizującym się w ich budowie jest BEWA.

BEWA to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, która zajmuje się produkcją prefabrykatów z betonu dla branży wodno-kanalizacyjnej i gospodarki odpadami komunalnymi. ? Jesteśmy nowoczesną, prężną polską firmą, działającą od początku lat 90. Nasze produkty z zakresu budownictwa inżynieryjnego w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i fachowym personelem przyczyniły się do tego, że BEWA jest rozpoznawalną marką na rynku i zdobyła uznanie wielu klientów ? mówi Tomasz Witkowski, kierownik Działu Gospodarki Odpadami firmy BEWA.

czytaj dalej tutaj


 

PSZOK Jawor już działaPSZOK_JAWOR

Podstawowym zadaniem PSZOK-ów jest zbieranie od mieszkańców segregowanych odpadów w ramach gminnego programu selektywnej zbiórki i odbierania odpadów komunalnych. Służy to osiąganiu wymaganych poziomów recyklingu, a także zmniejszaniu ilości odpadów unieszkodliwianych
na składowiskach. Do punktu w Jaworze trafią zmieszane odpady komunalne oraz odpady z selektywnej zbiórki z terenu gmin: Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie. W PSZOK-u zbierane będą odpady samodzielnie dostarczone przez mieszkańców powiatu jaworskiego.

czytaj dalej tutaj

 


PSZOK  Lubań ukończony.PSZOK_LUBAN

W latach 2011-2014 Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu przeznaczył na inwestycje w gospodarkę odpadami ponad 42 mln zł. Z tych
środków wybudowano Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich. Dzięki tej inwestycji Centrum wskazano jako regionalną instalację przetwarzania
odpadów komunalnych dla zachodniego obszaru woj. dolnośląskiego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012. Ostatnim projektem, realizowanym w 2014 r. przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych, była budowa m.in. punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.

dalsze informacje na temat inwestycji znajdziecie tutaj

 


PSZOK  Pniewy już po odbiorze.PSZOK_PNIEWY

Prefabrykaty do budowy PSZOK-ów wyprodukowane przez przedsiębiorstwo BEWA cieszą się coraz większą popularnością. Najnowszy punkt został
ukończony w Pniewach, gdzie do niedawna funkcjonował jedynie PSZOK mobilny.

więcej informacji znajdziecie tutaj