Pszok Jawor

PSZOK Jawor już działaPSZOK_JAWOR

Podstawowym zadaniem PSZOK-ów jest zbieranie od mieszkańców segregowanych odpadów w ramach gminnego programu selektywnej zbiórki i odbierania odpadów komunalnych. Służy to osiąganiu wymaganych poziomów recyklingu, a także zmniejszaniu ilości odpadów unieszkodliwianych
na składowiskach. Do punktu w Jaworze trafią zmieszane odpady komunalne oraz odpady z selektywnej zbiórki z terenu gmin: Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie. W PSZOK-u zbierane będą odpady samodzielnie dostarczone przez mieszkańców powiatu jaworskiego.

Miliony z funduszy

Fundusze unijne są siłą napędową wielu inwestycji. Przykładem jest projekt firmy SANIKOM pn. ?Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów,
odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami?. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz utworzenie zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
na terenie współpracujących 17 gmin, którego centralnym obiektem ma być Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. ? Ze względu na znaczne
odległości między niektórymi gminami a ZUO Lubawka, który jest położony na południowym krańcu regionu, zdecydowano o stworzeniu punktu przeładunku i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworze, w których właściciel ZUO Lubawka ? firma Sanikom ? będzie odbierać odpady z pobliskich gmin, a następnie transportować je zbiorczym transportem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK) w Lubawce. Stacje przeładunkowe w Jaworze i Pielgrzymce są istotnymi elementami całego systemu, który był budowany przy wykorzystaniu
funduszy unijnych. W skład systemu wchodzi też ZUO oraz sortowania odpadów zbieranych selektywnie w Lubawce, a także zaplecze socjalno-techniczne wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze ? wyjaśnia Andrzej Wojdyła, prezes spółki Sanikom. W stacji przeładunkowej następować będzie przeładunek odpadów zmieszanych do kontenerów w celu zagęszczenia i zwiększenia masy  transportowanego ładunku. Drugim elementem jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przeznaczony dla mieszkańców. Składa się z rampy najazdowej oraz kontenerów przeznaczonych do magazynowania: mebli, odpadów zielonych, budowlanych, sprzętu AGD, opon, okien,  świetlówek, baterii i akumulatorów, termometrów, leków, farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, sprzętu RTV i opakowań.

PSZOK w kilka dni

Wykonawcą PSZOK Jawor  została firma BEWA, która od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w produkcji m.in. prefabrykowanych elementów betonowych
i żelbetonowych, stosowanych przy budowie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
podziemnych pojemników na odpady. ? Na zlecenie firmy Sanikom wykonaliśmy kompleksowy, funkcjonalny i łatwy w montażu produkt, służący do budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-SYSTEM. To połączenie systemu prefabrykacji z konstrukcjami ramp ? mówi Tomasz Witkowski, kierownik Działu Gospodarki Odpadami BEWA. Poszczególne elementy systemu są dostarczane na teren budowy w stanie gotowym do montażu. Taką stację jesteśmy w stanie wykonać w ciągu 30 dni roboczych, natomiast sam montaż trwa dwa dni. Stacja przeładunkowa w Jaworze jest dwupoziomowa. Wyniesienie powierzchni roboczej pozwala na ergonomiczny dostęp do kontenerów na odpady, umieszczonych na poziomie terenu. Ponadto musimy pamiętać, że firmy często są ograniczone pod względem posiadanego gruntu. Poprzez budowę rampy wykorzystujemy możliwą powierzchnię dwukrotnie. Pod rampą znajduje się dodatkowa przestrzeń magazynowa. Konstrukcja ma charakter segmentowy, co umożliwia prostą zmianę konfiguracji punktu w zależności od potrzeb użytkownika lub dalszą, wieloetapową rozbudowę, a także szybki demontaż. ? Stacja nie jest trwale związana z gruntem. W razie potrzeby możemy ją szybko rozebrać i przewieźć w inne miejsce, co zapewnia większe możliwości inwestorowi ? przekonuje producent. Ten argument był bardzo istotny dla Sanikomu podczas wyboru wykonawcy. ? Zdecydowaliśmy się na prefabrykaty firmy BEWA nie tylko ze względu na wysoką jakość materiałów budowlanych oraz sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, ale i z uwagi na możliwość ich zlokalizowania w dowolnym miejscu oraz niskie nakłady na stworzenie konstrukcji. Firma BEWA zapewniła kompleksową obsługę na etapie projektowania i montażu ? zachwala Grzegorz Szmajdziński, wiceprezes spółki Sanikom.

Z myślą o mieszkańcach

Obok stacji przeładunkowej znajduje się punkt selektywnej zbiórki, z którego korzystają mieszkańcy okolicznych siedemnastu gmin. ? Tutaj także
wszystkie czynności wykonywane są z wysokości ramp. Mieszkańcy mogą sami wjechać na nie samochodem. Nośność płyty wynosi 3,5 tony. Dookoła rozstawiliśmy opisane kontenery, aby każdy wiedział, gdzie ma wrzucić swoje posegregowane śmieci ? tłumaczy przedstawiciel firmy BEWA.
Punkt jest także wyposażony w dwa kioski wrzutowe na baterie i leki. Co ważniejsze, odpady zbierane są nieodpłatnie. Realizacja inwestycji w Jaworze trwała od lutego do końca lipca 2014 r. Stacje przeładunkowe w Jaworze i Pielgrzymce, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i Jaworze oraz sortownia surowców wtórnych w Lubawce kosztowały niespełna 20 mln złotych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.