PSZOK Lubań

PSZOK  Lubań ukończony.PSZOK_LUBAN

W latach 2011-2014 Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu przeznaczył na inwestycje w gospodarkę odpadami ponad 42 mln zł. Z tych
środków wybudowano Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich. Dzięki tej inwestycji Centrum wskazano jako regionalną instalację przetwarzania
odpadów komunalnych dla zachodniego obszaru woj. dolnośląskiego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012. Ostatnim projektem, realizowanym w 2014 r. przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych, była budowa m.in. punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. ? Był to najmniejszy projekt, choć wcale nie najmniej ważny. Dzięki jego realizacji mieszkańcy mogą dowozić na bieżąco do punktu odpady, w tym wielkogabarytowe ? wyjaśnia Piotr Borowczyk, Kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych w ZGiUK w Lubaniu.

Lepszy PSZOK stacjonarny niż mobilny

Do niedawna mieszkańcy mogli korzystać wyłącznie z tzw. wystawek i mobilnych kontenerów. O ile wystawki spotkały się z ciepłym przyjęciem lubanian, o tyle mobilne PSZOK-i okazały się kłopotliwe. ? Nie było możliwości kontrolowania, kto, co i ile do nich wrzuca i skąd przywozi odpady. W efekcie mieszkańcy byli niezadowoleni z tworzących się przy nich dodatkowych ?małych wysypisk? ? mówi Piotr Browarczyk. Rozwiązaniem problemu okazała się budowa stacjonarnego PSZOK-u, który jest zlokalizowany w pobliżu wysypiska, co ułatwia jego utrzymanie i monitorowanie, a specjalnie zatrudniony pracownik jest pomocny przy jego obsłudze i dodatkowo dopilnowuje, by na rampę nie wjeżdżały samochody z obcymi  rejestracjami, a także by ładunek nie krył w sobie szkodliwych i niebezpiecznych odpadów. W zakres projektu budowy stacjonarnego PSZOK-u weszła budowa punktu wstępnej segregacji odpadów z selektywnej zbiórki i wiaty technologiczno-magazynowej, wyposażonej w linie do segregacji stłuczki szklanej, do demontażu odpadów wielkogabarytowych, do rozdrabniania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Zakupiono także specjalistyczne maszyny i urządzenia niezbędne do funkcjonowania nowych instalacji. Koszt realizacji projektu wyniósł niespełna 8 mln zł, a spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości ok. 4,17 mln zł. Wykonawcą robót budowlano-montażowych, wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, był Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO ze Świdnicy. Zatem po wyłonieniu w przetargach dostawców spółki odbywały się dostawy dodatkowego wyposażenia w postaci odpowiednich kontenerów dla punktu wstępnej segregacji odpadów. Dostawcą wyposażenia był Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Mirosławicach k. Sobótki. Natomiast za prace budowlano- -montażowe odpowiadała firma BEWA. ? Wykonaliśmy stację w systemie ?zaprojektuj i zbuduj?, który polega na wyłonieniu generalnego wykonawcy, odpowiadającego zarówno za realizację projektu, jak i za roboty budowlane. Nasze moduły, z których powstają PSZOK-i, pozwalają na ustawienie ich w dowolnej konfiguracji, dogodnej dla zarządcy obiektu i dopasowanej do możliwości związanych z terenem ? zapewnia Tomasz Witkowski, kierownik Działu Gospodarki Odpadami w firmie BEWA.

BEWA Sp. z o.o. na rynku prężnie działa od przeszło 20 lat. Jak widać po realizowanych inwestycjach m.in. w Pniewach, Jaworze czy Lubaniu, rozwiązania technologiczne oferowane przez firmę BEWA znajdują uznanie w branży komunalnej. System ?zaprojektuj i zbuduj? wprowadza nową jakość budowy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nie dość, że skraca czas trwania prac budowlanych, dodatkowo jest łatwy w montażu, bez konieczności zatrudniania specjalistycznej firmy. Ponadto zastosowanie modułów umożliwia elastyczne zagospodarowanie terenu oraz jego mobilność. ? Dzięki żelbetonowym prefabrykatom każdy PSZOK może być inaczej zagospodarowany, w zależności od indywidualnych potrzeb. Ponadto instalacja nie jest na trwałe połączona z gruntem, więc w każdej chwili można zmienić jej umiejscowienie ? zachwala produkt Tomasz Witkowski. Dwupoziomowe PSZOK-i, oferowane przez firmę BEWA, mają jeszcze wiele zalet. Ergonomia i bezpieczeństwo eksploatacji, dodatkowa
przestrzeń magazynowa pod powierzchnią rampy, możliwość wieloetapowej rozbudowy to tylko niektóre z nich. A pomysłów producentowi na dalsze udoskonalenia nie brakuje. Wszystkie zastosowane rozwiązania mają jasno określony cel ? selektywna zbiórka odpadów ma być łatwa zarówno dla mieszkańców, jak i dla gmin, zobowiązanych do budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. ? Ten obszar w gospodarce odpadami cały czas się zmienia i ewoluuje. Jesteśmy gotowi realizować indywidualne projekty, które pozwolą na łatwe wprowadzanie udoskonaleń w systemie gospodarowania odpadami ? zachęca do współpracy producent. BEWA patrzy z optymizmem w przyszłość, a do tego oferuje przyszłościowe rozwiązania, które znajdą zastosowanie przez wiele lat.