SATURNS SYSTEM

System SATURNS różni się zasadniczo od dotychczasowych systemów magazynowania odpadów. Rozwiązanie oferowane przez firmę BEWA charakteryzuje się tym, że do jego obsługi wykorzystywane są dotychczasowe, standardowe pojazdy, bez konieczności jakiejkolwiek ich modyfikacji.

Pojemnik na odpady SATURNS jest to schowany pod powierzchnią ziemi, w betonowym silosie worek typu BIG BACK o pojemności 3m3, 4m3 lub 5m3.  Główna część pojemnika jest ukryta dyskretnie pod ziemią co pozwala na uzyskanie dużej powierzchni załadunku. Na zewnątrz są umiejscowione estetycznie obudowane wsypy na śmieci.

Rozwiązanie to pozwala na umieszczenie dużych pojemników na odpady w miejscach, gdzie estetyka jest bardzo ważna  takich jak centra miast, dzielnice mieszkaniowe itp. Zewnętrzna  – widoczna, część pojemnika SATURNS pokryta jest maskownicą wykonaną w tworzywa naturalnego bądź sztucznego.

Kompletny system SATURNS składa się z kilku elementów.

Są to:

 • Szczelna betonowa studnia,
 • Pokrywa z tworzywa sztucznego z dwoma otworami wrzutowymi,
 • Worek, typu BIG BACK, dostępny w trzech pojemnościach (3m3, 4m3, 5m3),
 • Rama górna.

Zalety systemu Saturn

 • Estetyczna nadziemna część instalacji.
 • Ograniczanie hałasu towarzyszącego wrzucaniu odpadów.
 • Ograniczanie możliwości rozsypywania odpadów (przez wiatr, zwierzęta, itp.) dzięki umieszczaniu worka pod powierzchnią ziemi w szczelnym betonowym silosie.
 • Możliwość instalacji w bliskiej odległości kilku systemów, służących do segregacji poszczególnych rodzajów odpadów.
 • Atrakcyjny wygląd.
 • Opróżnianie pojemników przy pomocy dotychczas używanych pojazdów (system hakowy).
 • Brak bezpośredniego dostępu do odpadów.
 • Możliwość zastosowania maskownicy wykonanej z tworzywa naturalnego lub tworzyw sztucznych.

saturns system